/next
2 days ago ▪3311 ▪Reblog #queue #sulli #f(x)

2 days ago ▪370 ▪Reblog #queue #kai #exo

tae’s selfie

4 days ago ▪884 ▪Reblog #queue #taemin #shinee
1 week ago ▪1219 ▪Reblog #i love his laugh #key #shinee
1 week ago ▪3631 ▪Reblog #f(x) #era: red light

Dream Girl era Key for keybuni

3 weeks ago ▪584 ▪Reblog #queue #key #shinee #fanart
3 weeks ago ▪2081 ▪Reblog #queue #key #shinee

[ x | x ] for anon

3 weeks ago ▪5601 ▪Reblog #queue #D.O #exo

F(x) Sulli - Red Light Teasers

3 weeks ago ▪5404 ▪Reblog #queue #sulli #f(x) #era: red light
3 weeks ago ▪4461 ▪Reblog #queue #kai #exo
koukyun
theme